×
0 تومان

فاکتور دوبرگی کوچک


قیمت :

6,400

تومان   7,500
وضعیت :
موجود


  • دو برگی با شماره 
  • کاغذ 70 گرم
  • برگ اول کاغذ سفید چاپ آبی
  • برگ دوم کاغذ سفید چاپ قرمز 
تعداد صفحات :100

فاکتور دوبرگی دارای پرفراژ و شماره  برگه اول آبی وبرگه دوم قرمز می باشد جنس کاغذ سفید 70 گرم میباشد

اندازه کالا :
وزن (گرم):70
طول (سانتی متر):15
عرض (سانتی متر):12.5
ارتفاع (سانتی متر):1

محصولات مشابه


قبض رسید
قبض رسید
10,000 تومان5 %
9,500 تومان
فاکتورکاربن دار دوبرگی بزرگ
فاکتورکاربن دار دوبرگی بزرگ
24,000 تومان10 %
21,500 تومان
فاکتورکاربن دار دوبرگی متوسط
فاکتورکاربن دار دوبرگی متوسط
17,500 تومان13 %
15,200 تومان
فاکتور کاربن دار دو برگی کوچک
فاکتور کاربن دار دو برگی کوچک
12,500 تومان16 %
10,500 تومان
فاکتور دوبرگی متوسط
فاکتور دوبرگی متوسط
15,500 تومان14 %
13,400 تومان
فاکتور دوبرگی بزرگ
فاکتور دوبرگی بزرگ
17,000 تومان15 %
14,500 تومان